Disclaimer

E&E Koeriers Tilburg streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt E&E Koeriers Tilburg echter niet, noch kan E&E Koeriers Tilburg aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

E&E Koeriers Tilburg behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. E&E Koeriers Tilburg garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

E&E Koeriers Tilburg garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. E&E Koeriers Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. E&E Koeriers Tilburg accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.